Velkommen til Lydbyggeren og Lydalfabetet!

Lydbyggerens hjemmeside kan du høre, hvordan de enkelte fonemer lyder - og du kan lave spil og spillebrikker til at printe ud. På Lydbyggeren kan du også downloade vores "kom i gang"-pjece, der fortæller om både Lydbyggeren og Lydalfabetet.
    På de sider, som du sidder og ser på nu, kan du for hvert ikon klikke dig videre til en liste med 1- og 2-fonemsord, der indeholder det givne fonem. På den måde kan du ret hurtigt komme igang med at sekventiere fonemerne til små ord.
    Alle ord i listerne er udtalt i løbende tale - med Nordsjællandsk/Storkøbenhavnsk dialekt - dvs. korrekt men ikke distinkt. IPA-transskriptionerne er ikke meget distinkte; bl.a. er stød og trykfordeling ikke angivet. Langt fonem noteres med ː efter fonemet. Rigtigt mange ord, der slutter på konsonant + e, udtales med forlænget vokal og udeladt /ə/.
    Halvvokalerne (j, w og ɐ) skrives med konsonanter (hhv. j, v og r) og siges med vokaler (i, u og ɐ), så en del ord går igen for disse fonemer.
    Lydalfabetet har kun ét ikon for hhv. /ə/-/œ/ og /ɐ/-/ʌ/. Når vokalerne optræder som schwa, transskriberes de /ə/ og /ɐ/ - når de optræder som ikke-schwa, er transskriptionen /œ/ og /ʌ/.

Lydbygger-app'en er endnu 'kun' en web-app, der ligger her på denne side. Hvis du gerne vil have den til at ligge som en app på din ipad, skal du gøre som følger:
  1. Åbn din safari-browser og gå ind på www.logopedia.dk/lydbyggeren
  2. Tryk på det ikon, der forestiller en kasse med en pil ud af (i øverste venstre hjørne)
  3. Vælg 'Tilføj til hjemmeskærm'
Så får du et ikon på padden, der går direkte ind på app'en på nettet!

Denne side fungerer ikke i Internet Explorer, desværre.

Free Counters
besøgende siden 29. september 2014 Free Counters

Retur til Logopedia.

Vokaler

Konsonanter

Ord med /ɔ/

Initial position

ond /ɔn/
onde /ɔnː/
ung /ɔŋ/
unge /ɔŋː/
å /ɔ/
åd /ɔð/
åg /ɔw̆/
åh! /ɔ/
ål /ɔl/
ås /ɔs/
Åse /ɔːs/

Final position

då /dɔ/
Egå /eɔ/
få /fɔ/
gå /gɔ/
lå /lɔ/
må /mɔ/
nå /nɔ/
på /pɔ/
rå /rɔ/
så /sɔ/
tå /tɔ/

Ord med /ɒ/

Initial position

off /ɒːf/
ork /ɒg/
orke /ɒːg/
orm /ɒːm/ *
orne /ɒːn/
orv /ɒw̆/
år /ɒ/
åre /ɒː/
års /ɒs/

Final position

båre /bɒː/
dåre /dɒː/
får /fɒ/
går /gɒ/
gårde /gɒː/
hår /hɒ/
hårde /hɒː/
kår /kɒ/
kårde /kɒː/
jord /jɒ/ ⁎
lår /lɒ/
mår /mɒ/
når /nɒ/
sår /sɒ/
såre /sɒː/
tår /tɒ/
tåre /tɒː/
vor /vɒ/
vore /vɒː/
vår /vɒ/
uår /uɒ/

* som på jysk

Ord med /æ/

Initial position

abe /æːb/ *
ae /æː/
af /æ/
er /æɐ̆/

Final position

bag /bæ/
bage /bæː/
dag /dæ/
dage /dæː/
ha’ /hæ/
jag /jæ/
jage /jæː/
kage /kæː/
lag /læ/
lage /læː/
mag /mæ/
mage /mæː/
nag /næ/
nage /næː/
sag /sæ/
sagde /sæː/
shah /ɕæ/
tag /tæ/
tage /tæː/
vag /væ/
vage /væː/
wah! /w̆æː/

* som i 'abe efter'

Ord med /ɛ/

Initial position

el /ɛl/
em /ɛm/
emme /ɛmː/
end /ɛn/
ende /ɛnː/
eng /ɛŋ/
enge /ɛŋː/
es /ɛs/
æd /ɛð/
æde /ɛːð/
æg /ɛg/
æv! /ɛw̆/
ære /ɛːɐ/

Final position

bæ /bɛ/
fæ /fɛ/
hæ! /hɛ/
læ /lɛ/
læge /lɛː/
mæh /mɛː/
næ /nɛ/
væge /vɛː/

Ord med /a/

Initial position

at /ad/ el. /a/
ad /að/
af /a/
al /al/
an /an/
and /an/

Final position

da /da/
Ea /ea/
ha' /ha/
ja /ja/
kan /ka/
la’ /la/
tag! /ta/
hva? /va/

Ord med /ɑ/

Initial position

ak /ɑg/
am /ɑm/
ar /ɑ/
ark /ɑːg/
arm /ɑm/
arme /ɑːm/
Arn /ɑn/
arp /ɑb/
arrig /ɑi/
arv /ɑw̆/
arve /ɑːw/
av! /ɑw̆/
ej! /ɑj/

Final position

bar /bɑ/
bare /bɑː/
der er /dɑː/
far /fɑ/
fare /fɑː/
har /hɑ/
hare /hɑː/
harer /hɑː/
kar /kɑ/
nar /nɑ/
narre /nɑː/
narrer /nɑː/
rar /rɑ/
Sara /sɑː/
tager /tɑ/
hvar? /vɑ/
var /vɑ/
vare /vɑː/
varer /vɑː/

Ord med /b/

Initial position

bag /b/
bage /b/
bar /b/
bare /b/
be /b/ *
bi /b/
bo /b/
by /b/
byge /b/
bæ /b/
bøg /b/
bøh /b/
båre /b/

Final position

abe /b/ **
arp /b/
Ib /ib/
op /b/
oppe /b/

* som i 'be om'
** som i 'abe efter'

Ord med /ɶ/

Der er ingen 1-2-fonemsord med /ɶ/

Ord med /d/

Initial position

da /da/
dag /dæ/
dage /dæː/
de /di/
der er /dɒː/
det /de/
det er /deː/
du /du/
due /duː/
dug /du/
duge /duː/
dy /dy/
dø /dø/
då /dɔ/
dåre /dɒː/

Final position

at /ad/
art /ɒd/
et /ed/
yt /yd/
ædt /ɛd/
æt /ɛd/

Ord med /e/

Initial position

Ea /ea/
ed /eð/
eg /e/
ege /eː/
eger /eːɐ/
Egå /eːɔ/
en /en/
et /ed/
ik'? /eg/
ind /en/
inde /enː/
inden /enː/
ingen /eŋː/

Final position

be' /be/ *
det /de/
det er /deː/
fe /fe/
le /le/
se /se/
te /te/
ve /ve/
ved /ve/
vil /ve/

* som i 'be om'

Ord med /f/

Initial position

far /f/
fare /f/
fe /fe/
for /f/
fy /fy/
fyge /fy/
fæ /f/
få /f/
får /f/

Final position

off /ɒːf/ el. /ʌf/
uf /uf/
øf /œf/

Ord med /g/

Initial position

giv! /gi/
god /go/
gø /gø /
gå /gɔ/
går /gɒ/
gårde /gɒː/

Final position

ak /ɑg/
ark /ɑːg/
ik'? /eg/
ok /ʌg/
ork /ɒg/
orke /ɒːg/
ugh! /ug/
æg /ɛg/

Ord med /h/

Initial position

hav! /hæ/
ha' /ha/
har /hɑ/
hare /hɑː/
harer /hɑː/
hi /hi/
hu /hu/
hue /huː/
hæ! /hɛ/
hø /hø/
høh! /hœ/
hår /hɒ/
hårde /hɒː/

Ord med /i/ og /j/

Initial position

ja /ja/
jeg /jɑ/
i /i/
I /i/
jo /jo/
jord /jɒ/ *
ir /iɐ̆/
irer /iʌ/
irere /iʌː/

Final position

bi /bi/
de /di/
ej /ɑj/
giv! /gi/
hi /hi/
lide /li/
ni /ni/
pige /piː/
ri /ri/
rig /ri/
rige /riː/
si /si/
sig! /si/
sige /siː/
ti /ti/
tie /tiː/
vi /vi/
vie /vi/
vig /vi/
arrig /ɑi/
øg /ʌj/

* som på jysk!

Ord med /k/

Initial position

kage /kæː/
kan /ka/
kar /kɑ/
ko /ko/
kunne /ku/
kø /kø/
kår /kɑ/
kårde /kɒː/

Ord med /l/

Initial position

lad /la/ *
lag /læ/
lage /læː/
le /le/
lide /li/
lig /li/
lige /liː/
lo /lo/
ly /ly/
læ /lɛ/
læge /lɛː/
lå /lɔ/
lår /lɒ/

Final position

al /al/
el /ɛl/
il /il/
ild /il/
uld /ul/
øl /øl/
ål /ɔl/

* som i la' vær'

Ord med /m/

Initial position

mag /mæ/
mage /mæː/
mæh! /mɛː/
mø /mø/
møh! /mœː/
må /mɔ/
mår /mɒ/

Final position

am /ɑm/
arm /ɑm/
arme /ɑːm/
em /ɛm/
Ohm /om/
om /ʌm/
orm /ɒm/ *
øm /œm/

* som på jysk

Ord med /n/

Initial position

nag /næ/
nage /næː/
nar /nɑ/
narre /nɑː/
ni /ni/
nu /nu/
ny /ny/
nye /nyː/
næ /nɛ/
nå /nɔ/
nåh! /nɒː/
når /nɒ/

Final position

an /an/
and /an/
Arn /ɑn/
en /en/
end /ɛn/
ind /en/
inde /enː/
ond /ɔn/
onde /ɔnː/
ynd /øn/
ånd /ʌn/
ånde /ʌnː/

Ord med /ŋ/

Final position

eng /ɛŋ/
ingen /eŋː/
ung /ɔŋ/
unge /ɔŋː/

Ord med /o/

Initial position

Ohm /om/
ord /oɐ̆/
orde /oʌ/
os /os/
ose /oːs/

Final position

bo /bo/
god /go/
jo /jo/
jog /jo/
ko /ko/
lo /lo/
ro /ro/
so /so/
to /to/
tog /to/ *

* verbum i præteritum

Ord med /ø/

Initial position

ynd /øn/
ød /øð/
øl /øl/
ør /øɐ̆/
øre /øɐ/
øs /øs/
øse /øːs/
øv /øw/
øve /øːw/

Final position

bøg /bø/
dø /dø/
gø /gø/
hø /hø/
kø /kø/
mø /mø/
pø /pø/
sø /sø/
søg /sø/
søge /søː/
tø /tø/

Ord med /ə/ eller /œ/

Initial position

øf /œf/
øm /œm/
øv! /œw/

Final position

bøh! /bœ/
høh! /hœː/
møh! /mœː/
tøh! /tœː/

Ord med /œ̞/

Der er ingen 1-2-fonemsord med /œ̞/

Ord med /ɐ/ eller /ʌ/

Initial position

od /ʌð/
odde /ʌːð/
og /ʌ/
ok /ʌg/
om /ʌm/
op /ʌb/
oppe /ʌb/
os /ʌs/ *
øg /ʌj/ **
ånd /ʌn/
ånde /ʌnː/

Final position

eger /eʌ/
er /æɐ̆/
for /fʌ/
ir /iɐ̆/
irer /iʌ/
irere /iʌː/
nå! /nʌ/
ord /oɐ̆/
orde /oʌ/
så! /sʌ/
ur /uɐ̆/
ure /uʌ/
ære /ɛʌ/
ør /øɐ̆/
øre /øʌ/

* pronomen
** gammel hest

Ord med /p/

Initial position

par /pɑ/
parre /pɑː/
pige /piː/
pø /pø/
på /pɔ/

Ord med /ð/

Final position

ad /að/
ed /eð/
od /ð/
odde /ðː/
ud /uð/
ude /uːð/
yd /yð/
yde /yːð/
æd /ɛð/
æde /ɛːð/
ød /øð/
øde /øːð/
åd /ɔð/

Ord med /r/

Initial position

rar /rɑ/
rare /rɑː/
ri /ri/
ro /ro/
ru /ru/
rug /ru/
ry /ry/
ryg! /ry/
ryge /ryː/
rå /rɔ/

Ord med /s/

Initial position

sag /sæ/
sagde /sæː/
Sara /sɑː/
se /se/
si /si/
sige /siː/
so /so/
sug! /su/
suge /suː/
sy /sy/
syge /syː/
sø /sø/
så /sɔ/ eller /sʌ/
sår /sɒ/
såre /sɒː/

Final position

es /ɛs/
is /is/
os /os/ eller /ʌs/
ose /oːs/
øs /øs/
øse /øːs/
års /ɒs/
ås /ɔs/
Åse /ɔːs/

Ord med /ɕ/

Initial position

shah /ɕæ/

Final position

ush! /uɕ/

Ord med /t/

Initial position

tag /tæ/
tage /tæː/
tager /tɑ/
te /te/
ti /ti/
tie /tiː/
to /to/
tog /to/ *
ty /ty/
tø /tø/
tøh! /tœ/
tå /tɔ/
tår /tɒ/
tåre /tɒː/

* verbum i præteritum

Ord med /u/ og /w/

Initial position

ud /uð/
uf /uf/
ugh! /ug/
uld /ul/
ur /uɐ/
ure /uːɐ/
uår /uɒ/
wah! /wɑ/

Final position

av! /ɑw/
arve /ɑːw/
du /du/
due /duː/
duge /duː/
hu /hu/
hue /huː/
ku' /ku/
nu /nu/
orv! /ɒw/
ru /ru/
ruge /ruː/
sug! /su/
suge /suː/
æv! /uw/
øv /øw/ eller /œw/
øve /øːw/
åg /ɔw/

Ord med /v/

Initial position

vag /væ/
vage /væː/
hva? /va/
hvar? /vɑ/
hvor /vɒ/
var /vɑ/
vare /vɑː/
varer /vɑː/
ve /ve/
ved /ve/
vil /ve/
vi /vi/
vie /vi(ː)/
vige /viː/
væge /vɛː/
vor /vɒ/
vår /vɒ/
vore /vɒː/

Ord med /y/

Initial position

yt /yd/
yd /yð/
yde /yːð/

Final position

by /by/
byge /byː/
dy /dy/
fy /fy/
fyge /fyː/
ly /ly/
ny /ny/
nye /nyː/
ry /ry/
ryge /ryː/
sy /sy/
syge /syː/
ty /ty/